Jedinečný pigment

Pigment používaný ve Falu Rödfärg pochází z těžby rud v dole Falun. Ruda z dolu byla ručně tříděna a kameny s příliš nízkým obsahem mědi byly ukládány na stranu. Oxid železa, který dodává pigmentu červenou barvu, je vytvořen přítomností železa, pyritu, pyrhotinu a chalkopyritu v rudě. Když se železná ložiska rozloží, vytvoří se limonit, který má žlutou nebo žlutavě hnědou barvu.

Produkce pigmentu je rozdělena na fázi suspenze a fázi hoření. Ve fázi suspenze se surovina smísí s vodou, aby bylo možné jemný rozložený materiál z kamene vyplavit. Jemnozrnný materiál se poté načerpá do usazovací nádrže, kde během několika měsíců klesne ke dnu. Poté může být voda odčerpána, takže zůstane pouze sediment. Pro získání limonitu ze sedimentu, musí sediment být vysušen a vypálen. Ve vysoušecí peci veškerá voda zmizí přibližně při 150 °C a sediment změní barvu a začne přecházet ze žluté na červenou. Poté se materiál se přivádí ze sušící pece do vypalovací pece, kde se určí konečná barva pigmentu. Je to proto, že jeho barva se mění při zvýšení teploty. Při teplotě 500 °C se limonit transformuje na oxid železitý a získá světle červený odstín, při 700 °C se barva změní na tmavší odstín a nad 950 °C vznikne černý odstín. Tím vznikají čtyři nabízené odstíny červené, světle červené, šedé a černé.

Testy se provádějí každou hodinu, aby se zajistilo dosažení správného odstínu pigmentu. Po 5-7 hodinách v peci se nemletý pigment přemístí do sil, ze kterých se nakonec přivádí k mletí a skladování.

Přehrát video
Nákupní košík