Historie

Důl Falun funguje od 7. století a Falu Rödfärg zde má průmyslovou výrobu od roku 1764 – více než 250 let bez přerušení! Příběh červené barvy je však ještě starší. Červená barva je zmíněna v mnoha zprávách už za vlády krále Johana III. V dopise stavebnímu dozorci Stockholmského paláce v roce 1573 král napsal, že chce, aby byly všechny střechy paláce namalovány červeně „rezavým olovem“. V Evropě bylo mezi králi a šlechtou velmi populární stavět paláce a panství s červenými měděnými střechami. Toto chtěl Johan III. napodobit.

Protože král nechal namalovat svůj dům červenou barvou, netrvalo dlouho a také šlechtici chtěli vymalovat své domy tímto odstínem. Malování domů v 17. století bylo velmi exkluzivní a neobvyklé a mohli si jej dovolit jen ti nejbohatší. Pigment byl smíchán s dřevěným dehtem pro docílení požadované barvy a také lepší ochrany. Jakmile šlechta namalovala své domy červeně, tak kněží a důstojníci chtěli mít své červené domy. Červené sruby byly známkou bohatství a postavení. Vzorem byly budovy z červených cihel na kontinentu.

V 18. století přešel tento vzhled domů také na prosperující hornické a zemědělské statky. Zároveň se objevovaly budovy ve městech pokryté panely a natřené červenou barvou. Městské úřady později nařídily, aby byly fasády směrem do ulice před královskými návštěvami natřeny na červeno. Malování budov bylo ale stále nákladné a obvykle byly natřeny opravdu pouze fasády směřující do ulic a zadní strany zůstaly nelakované.

V 19. století vzkvétal romantismus a barva se začala dostávat k obyčejným lidem. Největší rozvoj ale začíná na počátku 20. století, kdy více a více Švédů má možnost vlastnit svůj vlastní dům. Většina se vzhlédla v tradici malování domů červenou barvou a tím vznikl v podstatě státní symbol, který je dnes pro Švédsko tak typický. Dnes se barva stále používá ve velkém měřítku a používá se na vše od moderních vil po veřejné budovy, kravíny, letní chaty či ploty.

Je naprosto jedinečné, že produkt zůstal moderní po celé věky a mnoho, mnoho generací. Barva, která pokryla celou zemi a získala národní charakter a mezinárodní identitu.

Nákupní košík