Články:

Vyvýšené záhony vyrobené z paletového nástavce

Máte chuť si něco vlastnoručně vyrobit, ale zároveň nemáte moc času? Pořiďte si starý paletový nástavec a  zrenovujte ho ds našimi barvami Falu Rödfärg! Během chvíle tak vykouzlíte osobitý vyvýšený záhon. Barva zlepší funkci záhonu, prodlouží jeho trvanlivost a hlavně bude ozdobou vaší zahrady…

Jedinečný pigment

Pigment používaný ve Falu Rödfärg pochází z těžby rud v dole Falun. Ruda z dolu byla ručně tříděna a kameny s příliš nízkým obsahem mědi byly ukládány na stranu. Oxid železa, který dodává pigmentu červenou barvu, je vytvořen přítomností železa, pyritu, pyrhotinu a chalkopyritu v rudě. Když se železná ložiska rozloží, vytvoří se limonit, který má žlutou nebo žlutavě hnědou barvu.

Tradiční barvy s jedinečnou historií

Důl Falun funguje od 7. století a Falu Rödfärg zde má průmyslovou výrobu od roku 1764 – více než 250 let bez přerušení! Příběh červené barvy je však ještě starší. Červená barva je zmíněna v mnoha zprávách už za vlády krále Johana III. V Evropě bylo mezi králi a šlechtou velmi populární stavět paláce a panství s červenými měděnými střechami.

Otázky a odpovědi:

Jaká je doba schnutí Falu Rödfärg?
  • ORIGINAL je na povrchu suchý na dotek po přibližně 1 hodině. Nicméně je vhodné ponechat ochranné krytí (například oken a jiných částí, které nechcete mít natřené), několik dalších dní. V případě velkého deště může barva před úplným vytvrdnutím stékat a zašpinit ostatní povrchy.
  • TRÄFASAD a KNUT & FODER je doba schnutí delší, a to kvůli většímu množství lněného oleje. U těchto barev je nátěr na dotek suchý po 12 hodinách a úplně vytvrzený po nejméně 48 hodinách.
Co se stane, pokud začne pršet, jakmile dokončím nátěr?
 • U drobného deště se nic neděje - může se stát, že déšť se od nátěru zbarví (proto je vhodné nechat případné ochrany a kryty, které jste používali při malování ještě na místě do úplného vytvrzení barvy - aby nedošlo k obarvení okolních povrchů). Pokud by ale byl déšť vydatný a nátěr čerstvý, tak může dojít k částečnému smytí nátěru a bude tak nutné po vyschnutí natřít další vrstvu.
Co byste měli mít na paměti při natírání?
 • Není vhodné malovat na silně sluncem vyhřátý povrch nebo na vlhké dřevo.
 • Minimální teplota pro malování je + 5°C.
 • Vyvarujte se malování, pokud v průběhu noci hrozí mráz.
 • Vždy natírejte fasádu odshora dolů. Nenatírejte nejprve horní polovinu a později dolní polovinu stěny, protože pak může být nátěr nerovnoměrný.
 • Vyhněte se opravným nátěrům. V takovém případě by totiž povrch mohl působit „skvrnitě“.
Jak nejlépe natírat s FALU RÖDFÄRG ORIGINAL?
 • Před malováním barvu dobře promíchejte a používejte čisté nástroje, abyste zabránili přenosu bakterií do barvy.
 • Nový nátěr: Nové a neošetřené dřevo je nejlépe natřít barvou FALU RÖDFÄRG ORIGINAL zředěnou 10 - 20% vodou. Nechte barvu zaschnout nejméně 24 hodin a potom naneste druhý nátěr již neředěné barvy.
 • Obnova starého nátěru FALU RÖDFÄRG ORIGINAL: Na přemalování starého nátěru (po očištění nečistot pomocí kartáče Falu Rödfärg), použijte nezředěnou barvu. Nanášejte tenkou vrstvu a rovnoměrně roztírejte.
 • Barva Falu Rödfärg je založena na přírodních pigmentech a její odstín se tak u jednotlivých šarží může mírně lišit. Proto je vždy lepší jednu plochu natírat barvou ze stejné šarže.
Mohu použít pro malování váleček?
 • Technicky je to možné, ale tento způsob nedoporučujeme. Barvu v takovém případě není dobře možné zapracovat do povrchu dřeva. Vznikla by silnější vrstva, což není vhodné pro nejlepší výsledek a odolnost nátěru.
Mohu barvou Falu Rödfärg natírat při dešti?
 • V případě, že byste malovali na vlhký, nebo mokrý povrch, tak barva nebude mít možnost se správně vstřebat do dřeva. Vyčkejte na lepší a vhodnější počasí.
Pokud jsem starý nátěr očistil až na čisté dřevo, mám postupovat jako při natírání nového neošetřeného dřeva?
 • V tomto případě postupujte stejně jako u malování zcela nových povrchů, a to nejprve vrstvu zředěné barvy (10-20% vody) a poté druhou vrstvu nezředěnou barvou.
Jaké jsou ideální podmínky pro malování s Falu Rödfärg?
 • Teplota mezi +5°C a +25°C
 • Natíraný povrch by neměl být příliš zahřátý od slunce a nemělo by na něj přímo svítit slunce.
 • Nemalujte za deště nebo v případě, že je velká pravděpodobnost, že bude pršet.
Jak očistit nástroje k malování?
 • Pro očištění pomůcek na malování použijte vodu s trochou čisticího prostředku.
 • Před čištěním ve vodě odstraňte co nejvíce barvy z malířských pomůcek. Nevylévejte zbytky barvy do kanalizace. Zbytky barvy a prázdné obaly odneste do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad.
Tlakově impregnované dřevo?
 • Lze natírat i takto ošetřené dřevo, ale je vhodné dostatečně dlouho počkat, aby bylo dřevo dobře vyschlé.
Hoblované dřevo?
 • Falu Rödfärg Original je možné použít i na hoblované dřevo, ale je nutné barvu zředit 15% vody a 1% čisticího prostředku pro odstranění povrchového pnutí. Vhodnější je ale použít barvy Falu Rödfärg Träfasad nebo Falu Rödfärg Knut & Foder, které perfektně drží na právě na hoblovaném dřevu.
Smrkové dřevo?
 • Smrkové dřevo je nejvhodnější pro malování barvami Falu Rödfärg.
Modřín?
 • Obecně je modřínové dřevo příliš „mastné“ na to, aby na něj barva dobře přilnula. Pokud je dřevo starší, tak můžete na kousku zkusit barvu Falu Rödfärg. Pokud půjde hezky „do dřeva“, měla by dobře držet, ale pokud se na povrchu objeví korálky, tak pravděpodobně nedosáhnete dobrého výsledku.
Beton?
 • Je možné natírat i betonové povrchy, ale je nutné počítat s častějším obnovením nátěru. Falu Rödfärg Original je primárně určen pro dřevěné povrchy.
Dřevěné desky, kulatiny, topné dřevo, prkna
 • Barva Falu Rödfärg Original je vhodná na všechny tyto druhy dřevěných povrchů. Pro nejlepší výsledek je důležité nanášet 2 až 3 tenké vrstvy barvy.
Použití v interiéru?
 • Tuto barvu je možné použít i v interiéru, ale není na to primárně určena. Barva časem „křídovatí“ a tak potom může docházet k zašpinění oblečení, nábytku a jiných věcí.
Můžu do barvy přimíchat prostředek proti plísním?
 • Ne, toto důrazně nedoporučujeme. Do našich barev je již, za kontrolovaných podmínek, přidán prostředek proti plísním.
Jak poznám, zda je dřevo příliš vlhké?
 • Vlhkost dřeva Vám sdělí dodavatel. Existují přístroje na měření vlhkosti dřeva, vlhkost by měla být maximálně 15 %, ale ucítíte ji i rukou. Pokud je dřevo na dotek vlhké, je s největší pravděpodobností příliš vlhké na to, aby se na něj dalo natírat.
Nákupní košík